V11.3- Kordhi ama yaree iftiinka muuqaalkaaga

Si fudud u kordhi ama u yaree iftiinka muuqaalka, ka dhig mid xiiso geliya daawadaha dhanka iftiinka.