V11.2- Is weydaari bilowga iyo dhamaadka muuqaalka (Reverse)

Is weydaari bilowga iyo dhamaadka muuqaalka (Ku samee Reverse)

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga