V11.1- Kordhi ama yaree xawaaraha muuqaalkaaga

Si fudud u baro sida loo kordhiyo xawaaraha muuqaalkaaga (Loo dedejiyo) ama loo yareeyo.