V11.1- Kordhi ama yaree xawaaraha muuqaalkaaga

Si fudud u baro sida loo kordhiyo xawaaraha muuqaalkaaga (Loo dedejiyo) ama loo yareeyo.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga