V10.5- Koobiyee isbedelka, kuna adeegso meel kale

Koobiyeyso isbedelka aad ku sameysay muuqaal oo ku adeegso muuqaal ama sawir kale.