V10.5- Koobiyee isbedelka, kuna adeegso meel kale

Koobiyeyso isbedelka aad ku sameysay muuqaal oo ku adeegso muuqaal ama sawir kale.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga