V10.4- Koobiyee muuqaal, sawir ama wax kaleba

Si fudud u koobiyeyso muuqaalka, sawirka ama waxa kale ee aad doonto in aad markale adeegsato.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga