V1.4- Ku soo biir qolka Facebook ee iM252 Video Editing

La wadaag ardada aqoontaada dhanka muuqaal sameynta, iyagana hakula wadaageen.