V1.2- Barnaamijyada ugu fiican muuqaal sameynta

Wax ka ogow barnaamijyada dunida ugu fiican ee loo adeegsado muuqaal sameynta.