V- Imtixaanka 6aad: Hal muuqaal ka samee muuqaalladii hore oo idil