T8.2- Barashada Xarfaha Waaweyn (Q. 2aad)

Qeybta 2aad ee barashada qoridda xarfaha waaweyn.