T8.2- Barashada Xarfaha Waaweyn (Q. 2aad)

Qeybta 2aad ee barashada qoridda xarfaha waaweyn.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga