T6.3- Calaamadaha u baahan SHIFT

Ku baro casharkan qoridda calaamada ?!": adigoo adeegsanaaya 2da batan SHIFT ee keyboardka.