T6.1- Xarfaha Waaweyn (Q. 1aad)

Maadaama aad soo baratay qoraalka xarfaha caadiga ah, waxa aad hada baraneysaa qoridda xarfaha iyaga oo waaweyn adigoo adeegsanaayaa batanka SHIFT.