T6.1- Xarfaha Waaweyn (Q. 1aad)

Maadaama aad soo baratay qoraalka xarfaha caadiga ah, waxa aad hada baraneysaa qoridda xarfaha iyaga oo waaweyn adigoo adeegsanaayaa batanka SHIFT.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga