T5.3- Barashada Xarfaha ZXCV

Xarfaha ZXCV waxa aad ku wada adeegsaneysaa farihii aad ku qori jirtay xarfaha ASDF (sida ay u kala horreeyaan). Fadlan qeybta hoose noogu sheeg sida aad ugu guuleysatay afartaan xaraf.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga