T5.1- Barashada qeybta 2aad ee T iyo Y

Qeyb 2aad oo aad ku baraneyso T iyo Y Xarfaha T iyo Y waxaad ku adeegsaneysaa isla farihii aad ku qoreysay xarfaha R iyo U. Fadlan qeybta hoose noogu sheeg sida aad ugu guuleysatay 2dan xaraf.