T4.3- Barashada Xarfaha R iyo U

Xarfaha R iyo U waxa aad u kala adeegsaneysaa fartaada xigta suulka ee gacanta midig iyo bidix. Fadlan qeybta hoose noogu sheeg sida aad ugu guuleysatay 2dan xaraf.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga