T4.1- Barashada Xarfaha E iyo I

Barashada Xarfaha E iyo I, xarfahan waxa aad ku qoraysaa fartaada dhexe ee gacanta midig iyo bidix. Fadlan qeybta hoose noogu sheeg sida aad ugu guuleysatay 2dan xaraf.