T3.2- Barashada Xarfaha ugu horreeya (A S D F)

Safar kasta hal tallaabo ayuu ku bilowdaa. Bilow barashada qoraalka degdegga ah, adigoo ku bilaabaaya barashada xarfaha is xiga ee kala A S D iyo F.