T3.1- Farahaaga si sax ah u saar keyboard-ka adigoo aan fiirin

Inta aadan bilaabin qoraalka, waa in aad awood u yeelataa in aad farahaaga si sax ah u saari karto keyboardka adigoo aan xittaa fiirin keyboardka, way fududahay runtii, ku baro casharkan.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga