T3.1- Farahaaga si sax ah u saar keyboard-ka adigoo aan fiirin

Inta aadan bilaabin qoraalka, waa in aad awood u yeelataa in aad farahaaga si sax ah u saari karto keyboardka adigoo aan xittaa fiirin keyboardka, way fududahay runtii, ku baro casharkan.