T3.1- Farahaaga si sax ah u saar keyboard-ka adigoo aan fiirin

Inta aadan bilaabin qoraalka, waa in aad awood u yeelataa in aad farahaaga si sax ah u saari karto keyboardka adigoo aan xittaa fiirin keyboardka, way fududahay runtii, ku baro casharkan.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga