T2.3- Xeridda iyo dib u soo gelidda Mavis Beacon 15

Hadii aad mashquusho adigoo ku jira barashada qoraalka degdegga ah, iska xir barnaamijka dibna u soo gal marka aad fursad hesho, halkaagiina ka sii wado barashada.