T1.3- Iska diiwaangeli barnaamijka Mavis Beacon 20

Sida la isaga diiwaangeliyo barnaamijka Mavis Beacon Platinum 20, cinwaan ka sameyso barnaamijka gudihiisa.