M4.4- Sida la isaga kala gudbo galalka (Folders) horey iyo gadaalba

Daawo muuqaalkan si aad u barato habka aad isaga kala gudbi lahayd meelaha kala duwan ee ay xogtaada ku jiraan. Tusaale, sida aad folder u furi lahayd, isla markaana aad dib ugu laaban lahayd folderkii hore ama meeshii hore aad ka soo gashay.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga