Imtixaanka 1aad – Samee muuqaal dhameystiran (1)

Soo dagso muuqaallada imtixaanka, kana samee hal muuqaal qurux badan oo aan ka badneyn 1 daqiiqo.