Hambalyo waad dhameysay koorsada Muuqaal Sameynta

HAMBALYOOOOOOOO!!!!! Ugu dambeyntii waad dhameysay koorsada muuqaal sameynta ee iM252 Academy.