EN2.1 Building Construction

Casharkaan waxaad ku baran dontaa waxa yabaha uu ka kobanyahay guriga dhisan iyo si guud qeebaha uu u kala baxo.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga