EN1.4 Lime cement Bricks

-Casharkaan waxaad ku baran dontaa Seddexda ugu muhiimsan'construction materials' oo kala ah ""Nuuriyad ,Shamiitada,Bulkeetiga ""

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga