Tirada Ardeyda

Maxaad ku baran doontaa koorsadan? Koorsadan waxaad ku baran doontaa maadada xisaabta fasalka 12aad ee dugisga sarre.ncasaharadda aad ku baran …

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga